VERSORGING TARIEWE

 

 

Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,700.00 pm) = R9,900.00 pm

Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,700.00 pm) = R8,000.00 pm

Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,700.00 pm) = R10,000.00 pm

Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,700.00 pm) = R8,100.00 pm

Opnamefooi = R1,500.00 (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

BEHUISING TARIEWE

 

 

EMILY HOBHOUSE   TARIEWE

Kamer – vanaf R  00 – R4600.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Egpaar – vanaf R 00 – R6050.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Luukse Kamers – R  00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Luukse Kamers – Egpaar – R6570.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Huurwoonstelle vanaf R 2710.00 – R3330.00 per maand (Etes uitgesluit, krag ingesluit, moet self voorsiening maak vir skoonmaak en wasgoed)

 Opnamefooi (nie terugbetaalbaar): R 1500 per persoon

Kamer paniekknoppie (terugbetaalbaar): R 200 per persoon

Houtsleutelhouertjie met inligting: R5 per persoon

Kos Bakkies: R60 per persoon

Sleutel Deposito: R100 per persoon

Afdak: R 100 per maand

 

VAN RENSBURG:  TARIEWE

Losies word bereken volgens inkomste van persoon:

Inkomste R0-00 tot R1620-00 (SASSA)  Losies:    R7,630

Inkomste bo R1620 Losies:     R9,510 per maand

Opnamefooi:  R1500-00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Toiletware: R200-00 per maand

 

LOUIS TRICHARDT:  TARIEWE

Louis Trichardt bied bekostigbare behuising met twee etes aan:

Behuising: R4000.00 per maand (enkellopend) R6000.00 per maand (egpaar)

Opnamefooi: R1500.00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

 

PIET POTGIETER:  TARIEWE

Versorging (met ‘n inkomste van meer as R1,500.00 pm) = R10,460.00 pm

Versorging (met ‘n inkomste van minder as R1,500.00 pm) = R6,655.00 pm

 Opnamefooi: R1500.00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

 

MACHTELD POSTMUSKOMPLEKS:  TARIEWE

(Huis MacIntosh/Frans Boshoff/Johannes Postmus/Machteld Postmus)

Huurwoonstel

Eenmanwoonstel:  vanaf R3380.00 Krag ongeveer R200.00 plus krag (elektrisiteit)

Een slaapkamer: vanaf R4490.00 Krag ongeveer R250.00 plus krag (elektrisiteit)

Woonregwoonstelle

Maandelikse heffing volgens woonstel se grootte plus krag (elektrisiteit)

Machteld Postmus woonreg – 3 slaapkamer: R 3510.00(heffing) en krag ongeveer R500.00

Machteld Postmus woonreg – 2 slaapkamer: R2770.00 (heffing) en krag ongeveer R 500.00

 Behuising

Eenslaapkamer in Riekie Boshoff R2990.00 (krag ingesluit) per kamer per maand

Een slaapkamer Huis McIntosh: vanaf  R4150.00 tot R5155.00  krag ingesluit.

Frans Boshoff woonsteblok: 00 per maand (krag uitgesluit)

 

ANDRIES MARIE OOSTHUIZEN(Parys):  TARIEWE

Versorging

R8,800.00 plus R1,500 opnamefooi per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

 

SENIORSTUIS DIENSSENTRUM:  TARIEWE

(Annie Schilz/Uit en Tuis en Evelyn Vermooten)

EVELY VERMOOTEN

W/s nommer m² Buitestoep area Huur  
Y1      – huur w/s 36 R4 692 Sluit krag in
Y2      – huur w/s 38 Klein stoepie R4 936 Sluit krag in
Y3      – huur w/s 45 R4 790 Sluit krag in
Y4      – huur w/s 21 Deel stoepie met Y3 R2 862 Sluit krag in
Y5      – huur w/s 25 R3 350 Sluit krag in
Y6      – huur w/s 25 R3 350 Sluit krag in
Y7      – koop w/s 41 Oop stoep sonder dak R1 720 Betaal heffing
Y8      – koop w/s 38 Oop stoep sonder dak R1 720 Betaal heffing

UIT EN TUIS

W/s nommer m² Buitestoep area Huur  
Z1      – huur w/s 35 Stoep met dak R4 570 Sluit krag in
Z2      – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z3      – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z4      – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z5      – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z6      – huur w/s 40 R5 180 Sluit krag in
Z7      – huur w/s 45 Oop stoep sonder dak R5 090 Sluit krag in
Z10    – huur w/s 49 Oop stoep sonder dak R6 278 Sluit krag in
Z11    – koop w/s 69 Voor en agter st onder dak R1 720 Betaal heffing
Z12    – koop w/s 61 Agter stoep onder dak R1 720 Betaal heffing
Z13    – koop w/s 49 Agter stoep onder dak R1 720 Betaal heffing

ANNIE SCHILZ

            Woonstel tipe m² Krag Huur/heffing
Enkel woonstel 27 Kragmeting R1-53/eenheid R3 300  (36 eenhede)
Eenslaapkamer 41 Kragmeting R1-53/eenheid R1 650  (18 eenhede)

Huurwoonstelle betaal R3 300 deposito + R100 sleuteldeposito (nie terugbetaalbaar)

Koopwoonstelle betaal geen deposito

4/03 enkelw/s word ‘n huurw/s wanneer verwissel van eienaar