Van Rensburg

Residensiële Fasiliteite

Van Rensburg se bestuurder aan die woord

Matrone Teresa Broodryk

“Van Rensburg met sy Bosveld atmosfeer en heerlike warm klimaat bied jou die geleentheid om dae van rus te geniet terwyl jy heerlik bederf word deur die hartlike personeel van, Van Rensburg.”

Kalender 2019

9 Januarie: Nuwejaarsviering
14 Februarie: Valentyns- tee
20 Maart: Menseregtedag
18 April: Paasspel
10 Mei: Moedersdag-tee
12 Mei: Verpleegsterdag
12 Junie: Vadersdag-ete
19 Junie: Jeugdagviering
18 Julie: Mandeladagviering
24 Julie: Sop en sjerrie-aand
7 Augustus: Alzheimer’s bewustheid
2 September: Lente-ete
14 September: Familiedag/karnaval
25 September: Erfenisdagviering
1 Oktober: Bejaardedag
10 Oktober: Geestesgesondheidsdag
13 November: Meelewendheidsdag
20 November: Jeugdagviering
27 November: Jaareindfunksie en kersete
3 Desember: Gestremdheidsdag bewustheid
17 Desember: Versoeningsdag-funksie

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Gedurende die vroeë vyftigerjare het mev MR Oosthuizen (Eerste voorsitter van die NHSV) die behoefte vir die versorging van verswakte bejaardes geïdentifiseer tydens ‘n kongres van die Nasionale Raad vir Bejaardes. Sy het die gedagte aan die NHSV oorgedra en op 7 November 1959 is Van Rensburg Tehuis se deure amptelik geopen. Die behoefte vir ‘n spesiale afdeling vir die versorging van lyers met seniele demensies is ‘n paar jaar later geïdentifiseer en so word Van Rensburg Tehuis die eerste tehuis wat spesialeer in die versorging van persone met Alzheimersiekte en ander seniele demensies. In April 1970 het die tehuise hul eie maatskaplike werker gekry, mev CE (Kitty) Roos. Mev Roos word opgevolg deur mev J van Rensburg.

Tans word 115 verswakte ouer persone in Van Rensburg met spesialisering in die versorging van die bejaarde met Alzheimer-siekte en ander demensies.

Die inwoners word versorg deur ‘n multi-professionele span en bied die tehuis
24-uur versorging aan verswakte ouer persone wat die volgende dienste insluit:

Emosionele ondersteuning
Deurlopende kontak met kinders en familie
Pastorale sorg:
Kerkdienste vind op Woensdae by die tehuis plaas.
Haarversorging
Nael -en voetversorging
Wasserydienste
3 etes per dag
Skoonmaakdienste
Aktiwiteitsprogramme
Vervoerdienste
Biblioteekdienste
Snoepwinkel
Geriatriese kliniek (Woensdae) met dienste gelewer deur geneesheer.

Kontakbesonderhede:

Foon: (012) 386 5730/1201
E-pos: Vrbestuur@otmt.org
Delaneystraat 69, Danville, Pretoria 0183
NPO 011-954

Van Rensburg: TARIEWE 2018

Louis Trichardt bied bekostigbare behuising met twee etes aan:

Behuising: R4000.00 per maand (enkellopend) R6000.00 per maand (egpaar)

Opnamefooi: R1500.00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Van Rensburg: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Beskikbare Behuising

Van's se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018