Ons Tuis | OTMT | Retirement Homes > Seniorstuis Dienssentrum

Seniorstuis Dienssentrum

Dienssentrums

Seniorstuis Dienssentrum se bestuurder aan die woord

Mev Ilse Malan

“Seniorstuis Dienssentrum met sy Bosveld atmosfeer en heerlike warm klimaat bied jou die geleentheid om dae van rus te geniet terwyl jy heerlik bederf word deur die hartlike personeel van Seniorstuis.”

Kalender 2019

Weeklikse gebak (kleinkoekies, beskuit, pannekoek, vetkoek en pasteie)

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Die Dienssentrum bestaan uit ‘n saal, eetkamer, ‘n goed toegeruste kombuis, kliniek, biblioteek asook kantore vir die personeel. Daar is ook ‘n ingerigte lapa net buite die sentrum.

Die saal met 220 stoele word deur die susterkerke gebruik vir eredienste en begrafnisse. Die saal en eetkamer beskik oor ‘n baie goeie klankstelsel en oorhoofse projektor wat vir konferensies aangewend kan word.

Die Dienssentrum bied ‘n verskeidenheid van dienste aan inwoners asook aan die gemeenskap wat insluit tuisversorging en ete voorsiening.
Sekondêre dienste sluit in sosiale byeenkomste asook kreatiewe vryetydsbesteding.

Kontakbesonderhede:

Foon: (012) 3293707
E-pos: stuisbestuur@otmt.org
Ingang Parkerstraat, Riviera, Pretoria
NPO 055-811

Seniorstuis Dienssentrum: TARIEWE 2018

SENIORSTUIS DIENSSENTRUM: TARIEWE

(Annie Schilz/Uit en Tuis en Evelyn Vermooten)

EVELYN VERMOOTEN

W/s nommer m² Buitestoep area Huur
Y1 – huur w/s 36 R4 692 Sluit krag in
Y2 – huur w/s 38 Klein stoepie R4 936 Sluit krag in
Y3 – huur w/s 45 R4 790 Sluit krag in
Y4 – huur w/s 21 Deel stoepie met Y3 R2 862 Sluit krag in
Y5 – huur w/s 25 R3 350 Sluit krag in
Y6 – huur w/s 25 R3 350 Sluit krag in
Y7 – koop w/s 41 Oop stoep sonder dak R1 720 Betaal heffing
Y8 – koop w/s 38 Oop stoep sonder dak R1 720 Betaal heffing

UIT EN TUIS

W/s nommer m² Buitestoep area Huur
Z1 – huur w/s 35 Stoep met dak R4 570 Sluit krag in
Z2 – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z3 – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z4 – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z5 – huur kamer 22 Klein deel stoepie R2 984 Sluit krag in
Z6 – huur w/s 40 R5 180 Sluit krag in
Z7 – huur w/s 45 Oop stoep sonder dak R5 090 Sluit krag in
Z10 – huur w/s 49 Oop stoep sonder dak R6 278 Sluit krag in
Z11 – koop w/s 69 Voor en agter stoep onder dak R1 720 Betaal heffing
Z12 – koop w/s 61 Agter stoep onder dak R1 720 Betaal heffing
Z13 – koop w/s 49 Agter stoep onder dak R1 720 Betaal heffing

ANNIE SCHILZ

Woonstel tipe m² Krag Huur/heffing
Enkel woonstel 27 Kragmeting R1-53/eenheid R3 485 (36 eenhede)
Eenslaapkamer 41 Kragmeting R1-53/eenheid R1 650 (18 eenhede)
Huurwoonstelle betaal R3 485 deposito + R100 sleuteldeposito (nie terugbetaalbaar)

Koopwoonstelle betaal geen deposito

4/03 enkelw/s word ‘n huurw/s wanneer verwissel van eienaar

Seniorstuis Dienssentrum: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Seniorstuis se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018