Ons Tuis Riviera

Gespesialiseerde Sorg Fasiliteite, Residensiële Fasiliteite

Ons Tuis Riviera se bestuurder aan die woord

Matrone van der Westhuizen

“Ons Tuis Riviera met sy Bosveld atmosfeer en heerlike warm klimaat bied jou die geleentheid om dae van rus te geniet terwyl jy heerlik bederf word deur die hartlike personeel van Ons Tuis Riviera.”

Kalender 2019

9 Maart: Basaar
Junie: Breekomiteegeselligheid
17 Oktober: Donateursfunksie
November: Kersfunksie

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Ons Tuis Rivieria se geskiedenis dateer sover terug as 1929 toe die eerste huurhuis in Schubartstraat betrek is, onder leiding van mev. Machteld Postmus, stigter van Ons Tuis. Die groot aantal aansoeke om plasing en die steun van die (publiek) het getoon dat die tehuis in ‘n groot behoefte voorsien het. Die tehuis was later nie voldoende vir die aanvraag nie en moes ‘n groter huis vir 20 inwoners in “Zoutpansbergweg” gehuur word. Die ideaal was om vir 50 ouer persone voorsiening te maak. In 1932 het die regering grond naby die nuwe hospitaal aan Ons Tuis geskenk. Deur ‘n uitruiltransaksie is die geboue van die ou hospitaal bekom. In 1937 was daar reeds 127 ouer persone in Ons Tuis. Mev Postmus moes weens swak gesondheid in 1937 uit die Bestuur tree. Onder leiding van mev. Cooke, die nuwe voorsitter van Ons Tuis, is die uitstaande skuld van die maatskappy afgelos en ‘n nuwe fase in die geskiedenis van die fasiliteit) (het) aangebreek. In 1942 het die Nederduitsch Hervormde Kerk meer direk by die Bestuur van Ons Tuis betrokke geraak. Die hoeksteen van die huidige gebou is in 1952 deur mev. Postmus gelê.

Die behoefte aan verblyf vir en omsien na selfversorgende ouer persone het meegebing dat daar in die tagtiger jare sowel by Riviera as by Machteld Postmus woonstelle aangebou en dienssentrums ingerig is

Tans word 264 verswakte ouer persone in Ons Tuis Rivieria met spesialisering in die versorging van persone met Alzheimersiekte.

Die inwoners van Ons Tuis Rivieria word versorg deur ‘n multi-professionele span. Kinders van die inwoners is ‘n baie belangrike komponent van hierdie span versorgers.

Omvattende versorgingsprogram wat oor 24-uur strek, sluit die volgende dienste in:

24-uur sorg
Wasserydienste
3 etes per dag – ook teetye
Emosionele ondersteuning
Aktiwiteitsprogramme
Skoonmaakdienste
Voetversorging
Privaat haarsalon
Biblioteekdienste
Pastorale sorg
Gespesialiseerde afdeling vir versorging van persone met Alzheimersiekte
Vervoerdienste.
Dit is die strewe van die bestuur en personeel van Ons Tuis Rivieria om in ‘n opdrag van die Bybel barmhartigheidsdiens te lewer.

Kontakbesonderhede:

Telefoon no. (012) 329 3623/4/5
E-pos: otbestuur@otmt.org
Soutpansbergweg 180, Riviera, Pretoria 0084
NPO 005-094

Ons Tuis Riviera: TARIEWE 2018

Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,700.00 pm) = R9,900.00 pm

Versorging in ‘n dubbelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,700.00 pm) = R8,000.00 pm

Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van meer as R1,700.00 pm) = R10,000.00 pm

Versorging in ‘n enkelkamer (met ‘n inkomste van minder as R1,700.00 pm) = R8,100.00 pm

Opnamefooi = R1,500.00 (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Ons Tuis Riviera: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Riviera se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018