Louis Trichardt

Residensiële Fasiliteite

Louis Trichardt se bestuurder aan die woord

Me. Vicky Muller

“Louis Trichardt met sy Bosveld atmosfeer en heerlike warm klimaat bied jou die geleentheid om dae van rus te geniet terwyl jy heerlik bederf word deur die hartlike personeel van Louis Trichardt.”

Kalender 2019

2 Maart: Herfsmark en Gesinsdag
Einde September: Lentetee
15 November: Kersete en Jaarafsluiting

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Gedurende die vyftigerjare het die Stadsraad van Pretoria, 16 erwe in Danville aan die NHSV geskenk, waarop twee ouetehuise beplan is, Die Van Rensburg en Louis Trichardt Monumenttehuise. Louis Trichardt Monumenttehuis is opgerig vir 75 gesonde bejaardes. Die ontwerp is gedoen deur mnr Bosman van die firma Neethling en Bosman. Die Nederduitsch Hervormde Weeshuis-bouers het reeds die volgende maand met die bouwerk begin. Hierdie huislike huis se eerste gedenkplaat is op 20 Maart 1957 onthul. Die eerste inwoners van Louis Trichardt het in 1958 ingetrek, en die inrigting is in November 1958 amptelike geopen. . Na sowat 9 jaar se worstel en wroeg met al die owerhede, kry mev Kotie Viljoen, destydse Direkteur Bejaardesorg, in 1990 die groen lig om te begin met die opgradering van die Tehuis. Op 20 Augustus 1993, word die Tehuis in hergebruik geneem. Op die oomblik huisves die kompleks 80 inwoners, wat nog almal selfstandig funksioneer. In 1982 stel die tehuis hul eie maatskaplike werker aan

Hier word behuising aangebied as kamerfasiliteit, wat 3 etes en sekere ondersteuningsdienste insluit.
Monument Dienssentrum en Louis Trichardt behuisingkompleks funksioneer baie nou saam en is loopafstand van die tehuis. Sosiale- en ontspanningsprogramme word op hierdie wyse aan die bejaarde gebied.

Die volgende word aangebied:

Ontbyt, – middag aandete
Sentrale wasdienste
Skoonmaakdiens
Gereelde sosiale programme

Kontakbesonderhede:

Foon: (012) 3865310
E-pos: ltbestuur@otmt.org
geleë te Danweg 127, Danville, Pretoria
NPO 011-934

Louis Trichardt: TARIEWE 2018

LOUIS TRICHARDT: TARIEWE

Louis Trichardt bied bekostigbare behuising met drie etes aan:

Behuising: R4225.00 per maand (enkellopend) R6400.00 per maand (egpaar)

Opnamefooi: R1500.00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Louis Trichardt: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Behuising Beskikbaar

Ons bied bekostigbare behuising aan, wat insluit:
* 3 maaltye per dag
* Sekuriteit
* Sosiale programme

Vir meer besonderhede skakel die bestuurder
Mev. Vicky Muller (012) 386 5310

Louis Trichardt se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018