Louis Trichardt

Residensiële Fasiliteite

ONS TUIS LOUIS TRICHARDT RESIDENSIËLE FASILITEITE

Gedurende die vyftigerjare het die Stadsraad van Pretoria, 16 erwe in Danville aan die NHSV geskenk, waarop twee ouetehuise beplan is, Die Van Rensburg en Louis Trichardt Monumenttehuise. Louis Trichardt Monumenttehuis is opgerig vir 75 gesonde bejaardes.

Hier word behuising aangebied as kamerfasiliteit, wat 3 etes en sekere ondersteuningsdienste insluit. Die tehuis bestaan uit 71 kamers.

Monument Dienssentrum en Louis Trichardt behuisingkompleks funksioneer baie nou saam en is loopafstand van die tehuis. Sosiale- en ontspanningsprogramme word op hierdie wyse aan die bejaarde gebied.

Louis Trichardt Tehuis is ʼn selfsorg fasiliteit wat beteken dat, sou u geliefde wat daar woon se gesondheid so versleg dat hul nie meer na hul self kan omsien nie, u in kennis gestel sal word deur die tehuis se bestuur. ‘n Maatskaplike werkster sal saam met u reël vir ʼn oorplasing na ʼn tehuis wat mediese versorging bied.

Omrede Louis Trichardt Tehuis ʼn selfsorg fasiliteit is en nie mediese personeel het nie, mag daar geen persoon opgeneem word in die tehuis wat nie selfversorgend is nie.

Die tehuis is onder die bekwame bestuur van Me. Vicky Muller

Kalender

Basiese behoeftes

 • 71 kamers in die tehuis beskikbaar.
 • 3 etes per dag
 • Wasgoed word gewas
 • Strykwerk
 • Skoonmaak van kamer (eenkeer per week)
 • Geblokkeerde parkeer plek (R100 – 00 pre maand)

Ontspanning

 • Funksies word gereël (by die tehuis en ook weg van die tehuis af.)
 • Bord speletjies
 • Legkaarte
 • Ontspannings area beskikbaar

Tariewe

Louis Trichardt bied bekostigbare behuising, met drie etes ingesluit:

 • Behuising: R4225.00 per maand (enkellopend) R6400.00 per maand (egpaar)
 • Opnamefooi: R1500.00 per persoon (eenmalig en nie terugbetaalbaar nie)

Kontakbesonderhede

Foon: (012) 3865310

Mev. Vicky Muller (012) 386 5310

E-pos: ltbestuur@otmt.org

geleë te Danweg 127, Danville, Pretoria

NPO 011-934

Foto album

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018