Frans Boshoff

Residensiële Fasiliteite

Frans Boshoff se bestuurder aan die woord

Mev Jo-Mari Haarhoff

“Frans Boshoff met sy Bosveld atmosfeer en heerlike warm klimaat bied jou die geleentheid om dae van rus te geniet terwyl jy heerlik bederf word deur die hartlike personeel van Bossie.”

Kalender 2019

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Hierdie woonstelle is op die terrein van Machteld Postmuskompleks. Johannes Postmus het gehuur en residensiële eiendomme, waarvan Frans Boshoff slegs residensiële wooneenhede met enkel- en dubbelkamers is. Bekend as Machteld Postmus is die nuwe toevoeging van 10 wooneenhede met twee en drie slaapkamers.

Woonstelle is geskik vir sterk en gesonde ouer persone wat op hul eie in ‘n veilige omgewing kan funksioneer, met die versekering dat beskikbare dienste beskikbaar word.

Kontakbesonderhede:

Foon:
E-pos:
Geleë te MacKenziestraat 233, Brooklyn, Pretoria

Frans Boshoff: TARIEWE 2018

(Huis MacIntosh/Frans Boshoff/Johannes Postmus/Machteld Postmus)

Huurwoonstel

Eenmanwoonstel: vanaf R3380.00 Krag ongeveer R200.00 plus krag (elektrisiteit)

Een slaapkamer: vanaf R4490.00 Krag ongeveer R250.00 plus krag (elektrisiteit)

Woonregwoonstelle

Maandelikse heffing volgens woonstel se grootte plus krag (elektrisiteit)

Machteld Postmus woonreg – 3 slaapkamer: R 3510.00(heffing) en krag ongeveer R500.00

Machteld Postmus woonreg – 2 slaapkamer: R2770.00 (heffing) en krag ongeveer R 500.00

Behuising

Eenslaapkamer in Riekie Boshoff R2990.00 (krag ingesluit) per kamer per maand

Een slaapkamer Huis McIntosh: vanaf R4150.00 tot R5155.00 krag ingesluit.

Frans Boshoff woonsteblok: 00 per maand (krag uitgesluit)

Frans Boshoff: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Bossie se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 24, 2018