Emily Hobhouse

Gespesialiseerde Sorg Fasiliteite, Residensiële Fasiliteite

Emily Hobhouse se bestuurder aan die woord

Mev Gellie Geldenhuys

“Emily Hobhouse.”

Kalender 2019
7 Februarie: Rommelverkoping
21 Februarie: Speelgoedkompetisie
7 Maart: Wegneem-etes
2 Mei: Wegneem-etes
23 Mei: Winterete en Turqooisdag
6 Junie: Wegneem-etes
19 Junie: Afsluiting met sop en sjerrie
5 Junie – 15 Julie: Turqouise vir bejaardes
4 Julie: Oggendtee
1 Augustus: Wegneem-etes
4 September: Uitstappie
19 September: Lente- en Dankie-sê-braai
5 Oktober: Kontreifees
6 November: Kersmark
21 November: Kers-ete

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Toe die “ou Emily” ontruim is vir sloping in 1982, is die bejaardes tydelik na ander tehuise oorgeplaas – party na Louis Trichardt Tehuis, die verswaktes na Van Rensburg Tehuis, sommiges na familie en 25 het na ‘n plot verhuis naby die Wonderboom Lughawe – wat ons “Makeeripas” genoem het. Met hierdie blyery in Makeeripas, het daar reeds ‘n gevoel van ‘n groot familie tussen die inwoners ontstaan. In September 1983 het lede van hierdie “familie” reeds na die onklaar “Nuwe Emily” oorgetrek, saam met mev Kitty Roos, die welbekende Maatskaplike Werker van die Monumenttehuise, om toesig te hou oor die skoonmaak van die plek en al die nuwe voorrade te ontvang.

Die NHSV dames het om die beurt in spanne kom help – gordyne is gesny, gemaak en gehang, al die vloere is “gestrip” en gepolitoer, die ingeboude kaste is gewas, die beddens is almal oorgetrek met nuwe beddegoed, skottelgoed is uitgepak en gewas.

In Oktober 1983 het die res van die “ou” inwoners begin terugkom – Die verswaktes het die eerste en tweede vloere betrek, die derde vloer was die rolstoele, die vierde vloer die wat met krukke en looprame geloop het, die vyfde en die sesde vloere was die mense wat hulle nog self kon help. Baie van hulle het hulp aangebied deur te help om tafels te dek.

Op 27 November 1983 is die nuwe gebou in gebruik geneem as ‘n Tehuis.

In 1996 is die tehuis omskep in Behuising vir bejaardes wat nog selfstandig funksioneer.

Ons hou ook nie hier op met droom nie. Daar is nog groot nood vir behuising en daarom beplan ons om nog 13 woonstelle vroeg in 2002 te begin bou. Die eerste intrekkers neem hulle intrek in by Kismet Desember 2003

Behuising word aan bejaardes verskaf en behels woonstelbewoning en kamer-fasiliteite, wat 2 etes (ontbyt en middagete) insluit.

Emily Hobhouse Behuisingskompleks het 173 Inwoners insluitend woonreg -en
huurwoonstelle inwoners.

Emily Hobhouse behuisingkompleks bestaan uit ‘n hoofgebou met 6
Verdiepings en behuisingseenhede by “Groot Emily” soos alombekend staan.

DIENSTE

Arbeidsterapie en Mosaiek klasse – Maandae vanaf 9h00 tot 11h00
Snoepie – Maandae tot Saterdag oop vanaf 14h00 tot 16h00
Haarsalon Woensdae en Vrydae oop vanaf 6h30 tot 12h00
Biblioteek Donderdag vanaf 9h00 tot 10h00
Verpleegdienste Maandag tot Vrydag van 7h30 tot 12h00
Verpleegdienste: Toonnaels sny
Bloeddruk neem
Inspuitings toedien
Bedwas wanneer dringend nodig
Siekebesoeke
Om funksies soos sop en sjerrie, winter-etes, lentebraai en Oujaarsbraai by te
woon
Wegneemetes vanuit die kombuis vir middagetes teen n laer tarief as persone
wat nie lede van Dienssentrum is nie
Gebruik van bussie winkels toe en voertuie vir dokters, klinieke en hospitale
Om gebruik te maak van besoeke soos bv. Kine2hearing vir gehoortoetse en
ander Gesondheidstoetse
Dienssentrum Woensdag vanaf 9h30 tot 10h30
Fliek Dinsdae vanaf 14h00
Rommelverkope wanneer nodig
Pool speel in die Kraaines
Veerpyltjies word gespeel op die kraaines se stoep
Verskeie speletjies is ook beskikbaar, daar word elke middag Rummy Cup en
kaarte gespeel
op die vloere
Legkaarte bou in Kraaines
Winkels – Dinsdag – Jakaranda Sentrum en Gezina stad en
Vrydae – Hyperama vanaf 9h00 tot 11h00
Samesang elke Maandag 16h00 in eetsaal
Kooroefening Wanneer daar weer n koor is die datum en tyd sal bepaal word
Uitstappies per bus na plekke waar geskik is vir alle inwoners
Uitstappies na teaters
Begrafnisdienste
Volkspele en volksdanse elke 1ste Dinsdag in die maand vanaf 14h30 – 16h00
in die Dienssentrum Saal
Oefeninge Woensdag vanaf 14h30 tot 16h00 in die Dienssentrum Saal
Dame kom doen toonnaels en hande op afspraak Maandae en Vrydae
Daar is n paar bybelstudiegroepies gevorm

KERKDIENSTE
Woensdae middag in eetsaal Hervormde Kerk Wonderboompoort om 16h30
Donderdae in die eetsaal N G Kerk Capital Park Concordia 16h30
Vervoer word elke Sondag gereël na Hervormde Kerk en NG Kerk

EMILY HOBHOUSE WOONSTELLE
Emily Hobhouse het ook 13 woonreg -en 16 huurwoonstelle

Sosiale en ontspanningsprogramme word aangebied
Ondersteunende dienste soos vervoer word aangebied

Kontakbesonderhede:

Foon: (012) 3234891
E-pos: ehbestuur@otmt.org
geleë te Malherbesraat 55, Capital Park, Pretoria
NPO 011-690

Emily Hobhouse: TARIEWE 2018

EMILY HOBHOUSE TARIEWE

Kamer – vanaf R 00 – R4600.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Egpaar – vanaf R 00 – R6050.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Luukse Kamers – R 00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Luukse Kamers – Egpaar – R6570.00 per maand (Ingesluit 2 etes per dag, 1 kamer skoonmaak, wasgoed 1 X per week)

Huurwoonstelle vanaf R 2710.00 – R3330.00 per maand (Etes uitgesluit, krag ingesluit, moet self voorsiening maak vir skoonmaak en wasgoed)

Opnamefooi (nie terugbetaalbaar): R 1500 per persoon

Kamer paniekknoppie (terugbetaalbaar): R 200 per persoon

Houtsleutelhouertjie met inligting: R5 per persoon

Kos Bakkies: R60 per persoon

Sleutel Deposito: R100 per persoon

Afdak: R 100 per maand

BELANGRIKE DATUMS 2019

FONDSINSAMELING

Donderdag 07/2/19 Rommelverkoping 09:00 Buite
Saterdag 06/4/19 Oggendtee 10:00 Eetsaal
Donderdag 02/5/19 Wegneem-etes 07:00 Kraaines
Donderdag 06/6/19 Wegneem-etes 07:00 Kraaines
Donderdag 01/8/19 Wegneem-etes 07:00 Kraaines
Saterdag 21/9/19 Kontreifees 09:00 Parkeerterrein

ANDER AKTIWITEITE

Turqouise vir bejaardes begin 15/5/19 tot Saterdag 15/6/19
Donderdag 23/5/19 Winterete en Turqooisdag 11:00 Eetsaal
Donderdag 3/10/19 Speelgoedkompetisie 09:00 Eetsaal
Donderdag 21/11/19 Kers-ete 12:00 Eetsaal
Donderdag 5/12/19 Afsluiting Huisbestuur en Vloerverteenwoordigers 10:00 Dienssentrumsaal

FONDSINSAMELING DIENSSENTRUMSAAL

Woensdag 06/11/19 Kersmark 09:00 Dienssentrumsaal

ANDER AKTIWITEITE DIENSSENTRUM

Woensdag 04/09/19 Uitstappie per bus

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Emily se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 23, 2018