Annie Schilz

Residensiële Fasiliteite

Annie Schilz se bestuurder aan die woord

Mev Ilse Malan
SENIORSTUIS DIENSSENTRUM

“Annie Schilz.”

Kalender 2019

Dienste beskikbaar en aktiwiteite

Woonstelbehuising, met eenslaapkamer- en enkelwoonstelle, word hier gebied op woonreg- en huurbasis. Enkelwoonstelle vir verhuring is R3485.00 per maand (grootte van eenhede is 27m2).  Die huur van die eenheid sluit die water in maar kragmeting word maandelik geneem en koste word gehef R1.53 per eenheid.

Die grootte van die 1 slaapkamer woonregwoonstelle is 41m².  Die maandelikse heffing is R1745.00 per maand wat nie die krag gebruik insluit nie.

Ander woonregeenhede op dieselfde perseel staan bekend as;
Evelyn Vermooten en Uit en Tuis wie se groottes wissel tussen 38 – 69vkm². Maandelikse heffing wissel tussen R 1815.00 – R 1860.00 per maand.

Ondersteunende dienste, word gelewer en etes kan ingekoop word by Ons Tuis Riviera.
Woonstelle is geskik vir sterk en gesonde ouer persone wat in ’n veilige omgewing op hulle eie kan funksioneer.

Kontakbesonderhede:

Foon: (012) 329-3707
E-pos: Stuisbestuur@otmt.org
geleë by Soutpansbergweg 180 (ingang Parkerstraat), Riviera, Pretoria

Annie Schilz: TARIEWE 2018

ANNIE SCHILZ

Woonstel tipe m² Krag Huur/heffing
Enkel woonstel 27 Kragmeting R1-53/eenheid R3 300 (36 eenhede)
Eenslaapkamer 41 Kragmeting R1-53/eenheid R1 650 (18 eenhede)

Huurwoonstelle betaal R3 300 deposito + R100 sleuteldeposito (nie terugbetaalbaar)

Annie Schilz: Huisreëls

1) Stiltetyd is
2) Hang onderklere op die beskikbare wasgoedlyne
3) …..

Aansoek inligting

Riglyne vir voltooiing van aansoekvorm

1. Voltooi elke vraag so volledig moontlik.
2. Heg ‘n afskrif van die aansoeker se ID-dokument aan, asook voor & agterkant van mediesefondskaart.
3. Die aansoek moet verkieslik vergesel word van ‘n predikant se getuigskrif.
4. Voltooi Bylaag A (verklaring van inkomste en bates en laste) asook Bylaag A1, laat dit beëdig deur Kommissaris van Ede.
5. Heg 3 maande se bankstate van aansoeker aan.
6. Die geneeskundige verslag (Bylaag B) moet deur ‘n geneesheer voltooi word en kan in Afrikaans of Engels voltooi word.
7. Inligting van kinders/naasbestaandes moet pos-, woon-, epos adres, telefoon en selfoonnommers insluit.
8. Voltooi en onderteken Bylaag C.
9. Nadat aansoek volledig voltooi is, skakel en reël ‘n onderhoud met betrokke bestuurder.
10. Met opname, moet die opskortende voorwaarde van die Ooreenkoms en Borgakte voltooi wees.

Aansoekvorm vir inwoning

Behuising Beskikbaar

Annie Schilz in Riviera, Pretoria, is ’n woonstelblok vir afgetrede persone. Hierdie kompleks is geleë op die gronde van die versorgingsoord Ons Tuis Riviera en die Seniorstuis-dienssentrum, waar verskeie sosiale programme aangebied word.

Daar is tans drie huurwoonsteleenhede beskikbaar teen R3 485 per maand (krag uitgesluit).

Kontak mev Ilse Malan by 012 329 3707 vir meer inligting.

Annie se Nuuskas

Andries Pretorius
Date

November 23, 2018