Ons Tuis | OTMT | Retirement Homes > Nuusbrief  > Piet Potgieter Tehuis kry ‘n splinternuwe saal

Piet Potgieter Tehuis kry ‘n splinternuwe saal

Die inwoners van die Piet Potgieter Tehuis spog met ‘n nuwe saal op die terrein.

Die eetsaal en ‘n onderdak-stoep was die enigste plek waar die 110 inwoners van die Tehuis kon saamkuier. Maar met die verskeidenheid van ander daaglikse funksies wat aangebied word, was daar werklik ‘n behoefte aan ‘n meerdoelige saal.

Die NHKA Gemeente Potgietersrus het planne gemaak om die saal te bou vir die tehuis, in ruil vir die gebruik daarvan op Sondae vir eredienste en gemeentelike aktiwiteite. Die saal word die eiendom van die tehuis en is tot beskikking vir uiteenlopende funksies. Die gemeente se doel was om eerstens  ʼn plek van aanbidding te vind en tweedens dit vir bejaardes moontlik te maak om weer in  ʼn erediens te wees, aangesien baie aan rolstoele vasgekluister is of moeisaam met loopapparate oor die weg kom.

Die eerste sooi is op 2 Desember 2019 deur Tannie Mart Beukes gespit. Sy is die oudste ouderling op die Kerkraad, die oudste meelewende lidmaat van die gemeente en sedert 1970 dien sy op die bestuur van die Piet Potgieter Tehuis. Sy is  ʼn skrale 89jaar jonk!

Hannelie Fourie
No Comments

Leave a reply