Ons Tuis Riviera Jaarverslag 2017/18

Tyd wag regtig vir niemand nie! ‘n Jaar vlieg verby en voor jy die spreekwoordelike “mes” kan sê, dan is dit weer tyd om ‘n jaarverslag te skryf. En so kan ons terugkyk met dankbaarheid vir elke dag wat ons kon dien.

ONS TUIS Riviera 2017/18

DANKIE VIR DONATEURS

Die jaarlikse donateursfunksie was gehou op 19 Oktober 2017. Tydens hierdie geleentheid het Mev. Kok dank betuig aan persone wie op ‘n spesiale manier gehelp het om die versorgingstaak van die ouer persone in ONS TUIS makliker en moontlik te maak. Sommige van hierdie “vriende” van ONS TUIS gee gereelde finansiële bydraes, ander donateurs bied hul vrywillige hulp aan op verskeie ander maniere. Na die woorde van bedanking het die Huisbestuur die gaste bederf met ‘n geurige ontbyt

Lees meer..

ONS TUIS RIVIERA

Addisionele inligting vir Jaarverslag 2017/18 – gebeure en hoogtepunte

Tyd wag regtig vir niemand nie! ‘n Jaar vlieg verby en voor jy die spreekwoordelike “mes” kan sê, dan is dit weer tyd om ‘n jaarverslag te skryf. En so kan ons terugkyk met dankbaarheid vir elke dag wat ons kon dien.

INWONERS

• Mev. Lilly Visagie het 101 jaar oud geword op 22 Februarie 2018. Sy is ‘n merkwaardige dame en hoewel sy nie meer lang gesprekke voer nie, is sy in staat om haar behoeftes te deel met personeel, vriende en familie. Sy is verswak, maar geniet dit baie om saam met haar kinders te kuier op die stoep waar sy almal kan sien kom en gaan!
• Mense word ouer as gevolg van beter lewenskwaliteit en vooruitgang in mediese tegnologie. Tans huisves Ons Tuis 33 persone ouer as 90 jaar.

PERSONEEL

• Mev. Judy Kieser het 21 jare diens gehad by Ons Tuis en sy was bekend by almal omdat sy by die Ontvangskantoor gewerk het. Ons gun haar geseënde jare van aftrede en is dankbaar vir die getroue diens wat sy gelewer het.
• Mnr. Chris Fourie, die faktotum, het aftree ouderdom bereik en Mnr. Jannie du Preez is aangestel as Faktotum vir Ons Tuis sowel as vir Machteld Postmus Behuisingskompleks.
• Mev. Tronell Oosthuizen is vanaf Januarie 2018 in ‘n deeltydse pos as die Finansiële Beampte tot einde Oktober 2018 aangesien sy 65 jaar oud geword het.
• Mev. Corlia Schutte het bedank as Arbeidsterapeut en Mej. Nicol Vorster is aangestel in die posisie.
• Daar was min wisseling van personeel as gevolg van bedankings.

AKTIWITEITE EN FUNKSIES

• Die daaglikse aktiwiteite word aangebied deur die Arbeidsterapeut en dit maak ‘n groot verskil aan die ouer persone se lewenskwaliteit. Die daaglikse oefeninge verbeter balans en die insidente as gevolg van val word daardeur verminder. Ons is bevoorreg om die Arbeidsterapie studente, die Fisioterapie studente, Verpleegstudente asook die Spraakterapie studente van Universiteit Pretoria te kry vir hul praktiese opleiding. Dept Maatskaplike Dienste heg groot waarde aan aktiwiteite wat aangebied word vir ouer persone in tehuise. Daar moet maandeliks ‘n verslag ingehandig word met alle besonderhede van ‘n aktiwiteitsprogram en bewyse van bywoning word daarby aangeheg.
• Gedurende Julie 2017 het Ons Tuis deelgeneem aan die uitstalling tydens die NHSV kongres.
• Op 26 Oktober 2017 het Pikkieland Kleuterskool ons inwoners genooi om hul jaarlikse konsert by te woon. Dit is telkens ‘n wonderlike ervaring vir ons inwoners. Die kontak met kinders word baie waardeer en die ouer persone geniet hierdie uitstappie meer as wat met woorde beskryf kan word.
• Op 4 November 2017 het die ADV na Ons Tuis gekom en hulle het die afdelings besoek waar die persone met gevorderde demensie versorg word.
• Die jaarlikse Kersfunksie was gehou op 17 November 2017. Hierdie luisterryke funksie word gereël deur die Huisbestuur. Dit is die hoogtepunt van die jaar en verdien groot lof!

GEBOU

• Gedurende November 2017 is opgradering begin by Ons Tuis deur PCM. Dakplate is vervang waar nodig en sonpanele is installeer.
• Verskeie plafonne is beskadig in kamers as gevolg van waterlekkasies op die dak nadat die opgradering gedoen is.
• Die buite mure van die Fasiliteit sal geverf word, maar die duiwe is ‘n groot probleem.
• Die waterpype in die dak is oud en geroes en dit bars dikwels of roes bloot net deur. Dit veroorsaak dat plafonne nat word en inmekaar tuimel. Inwoners word daardeur verontrief.
• Die vloere in die gange verbrokkel en is ‘n groot risiko vir val, maar dit sal vervang word tydens die tweede fase van opgradering.

FONDSINSAMELING

• Onder leiding van die voorsitter van Ons Tuis se Huisbestuur, Mev. Marietjie Kok, was die jaarlikse basaar gehou op 3 Maart 2018. Die eg tradisionele basaar is die belangrikste fondsinsamelings funksie van die jaar. Groot insette word gelewer deur die voogtakke van Ons Tuis om die basaar telkens ‘n groot sukses te maak.
• Die inwoners is verantwoordelik vir die naaldwerktafel. Daar is ander groepe mense wie begin betrokke raak om hand by te sit met die maak van artikels. Daar is tans baie min inwoners wie nog help met die maak van artikels as gevolg van kwynende gesondheid en hoë ouderdomme.
• Dank aan die Huisbestuur vir gereelde rommelverkopings om daarmee fondse in te samel vir aankoop van gordyne, handdoeke, lakens, kussingslope en komberse.

DANKIE VIR DONATEURS

• Die jaarlikse donateursfunksie was gehou op 19 Oktober 2017. Tydens hierdie geleentheid het Mev. Kok dank betuig aan persone wie op ‘n spesiale manier gehelp het om die versorgingstaak van die ouer persone in Ons Tuis makliker en moontlik te maak. Sommige van hierdie “vriende” van Ons Tuis gee gereelde finansiële bydraes; ander donateurs bied hul vrywillige hulp aan op verskeie ander maniere. Na die woorde van bedanking het die Huisbestuur die gaste bederf met ‘n geurige ontbyt.

“TINA-NGATE” PROJEK

• Die Wet op Ouer Persone No 13 van 2006 vereis dat ‘n gesubsidieerde tehuis ‘n uitreikingsprojek moet hê. So is daar begin met tuisversorging in Ramotse in 2013 in Hammanskraal. Die projek word deur Dept. Maatskaplike Dienste gesubsidieer.
• Die tuisversorgingsprogram moet geregistreer word by Dept Maatskaplike Dienste.
• Twee versorgers doen die tuisbesoeke en is ywerig in die uitvoering van hul taak.

VERSLAG DEUR E.MANS

ONS TUIS Van Rensburg

ONS TUIS Van Rensburg lewer 24 uur omvattende sorg aan 113 bejaardes wat versorging benodig. Van Rensburg tehuis se deminsie afdeling vir persone met Alzheimer is so ingerig dat dit vir hierdie persone ‘n veilige hawe is.

ONS TUIS Piet Potgieter

ONS TUIS Piet Potgieter geleë in 'n baie rustige omgewing in Potgietersrus. Die Bosveld omgewing met die sy gematigde klimaat skep die perfekte omgewing vir die aftree jare. Verskeie dienste word hier aan ouer persone gelewer..

ONS TUIS Is Verbind Tot Kwaliteit Dienslewering

Visie : ONS TUIS strewe na die optimalisering van die beskerming van ouer persone in uitnemende residsensiële fasiliteite en die bevordering van aktiewe veroudering van ouer persone.

Kontak Ons