Ons Tuis | OTMT | Retirement Homes > nuus  > Ons Tuis ondersteun die Tooi Turkoois vir Bejaardes-inisiatief

Ons Tuis ondersteun die Tooi Turkoois vir Bejaardes-inisiatief

Die nie-winsgewende organisasie, Ons Tuis,  wat hom beywer vir bejaardesorg, het aangekondig dat hy die Tooi Turkoois vir Bejaardes-inisiatief ondersteun. Dié inisiatief wat jaarliks vanaf 15 Mei tot 15 Junie aktief is, nooi alle Suid-Afrikaners om hulself, asook hul strate en dorpe in turkoois te tooi vir bejaardes.

Die Tooi Turkoois vir Bejaardes-inisiatief is ‘n fondsinsamelingsprojek en nooi persone of organisasies wat betrokke wil raak, om:

  • Turkoois items te dra in die tydperk van 15 Mei tot 15 Junie om ondersteuning te toon.
  • ‘n Tehuis, aftreeoord, dienssentrum vir bejaardes, die bejaardes van ‘n spesifieke omgewing of ‘n spesifieke groep bejaardes (bv van ‘n spesifieke kerklike gemeente) te identifiseer ten bate waarvan fondse ingesamel gaan word.
  • Fondsinsamelingsinisiatiewe te hou ten bate van die geïdentifiseerde groep bejaardes.

Ons Tuis is ‘n nie-winsgewende groep wat ‘n antwoord bied op bejaarde versorging en akkommodasie deur middel van versorgingoorde, behuisingskomplekse en dienssentrums in Pretoria, Parys en Mokopane.

Volgens Ds Frikkie van Wyk, voorsitter van die Direksie van Ons Tuis, skep inisiatiewe soos Tooi Turkoois die geleentheid dat kritieke aspekte rondom bejaardes onder die loep kom en aangespreek word. Bejaardes in Suid-Afrika is onder ‘n groep wat negatief geraak word deur beperkte dienste en verswakte instellings. Verder is daar bejaardes wat beïnvloed word deur beperkte pensioenfondse en beskikbaarheid van fondse.

  • Tans is daar net meer as 4.6 miljoen bejaardes (60+ jr oud) in Suid Afrika, waarvan 1 miljoen bejaardes alreeds oor die ouderdom van 75 is.
  • Die hele wêreld, insluitend Suid-Afrika, se bevolking is besig om ouer te raak as vroeër en dus gaan die aantal bejaardes binne die komende aantal jare aansienlik styg.
  • Daar sal vir net ‘n klein persentasie plek wees in bejaardesorg sentrums en ander plekke waar hulle versorg kan word.
  • Die verantwoordelikheid om na ons bejaardes om te sien rus alreeds, en in die toekoms al hoe meer, op die skouers van die gemeenskap.

In ‘n poging om bejaardes en bejaardesorg weer onder die aandag van die algemene publiek te plaas en befondsing vir die doeleindes van bejaardeversorging te werf, glo ons dat die Tooi Turkoois inisiatief ‘n groot bydrae lewer.

Share
Hannelie Fourie
No Comments

Leave a reply