Ons Tuis | OTMT | Retirement Homes > Nuusbrief  > Emily Hobhouse hou Kersete

Emily Hobhouse hou Kersete

Tydens die jaarlikse Kersete van die Emily Hobhouse Tehuis het Ds. Frikkie Van Wyk inwoners met ‘n Kersboodskap verryk.

Adv. Jaco Bothma en die voorsitter van die Huisbestuur, Martie Champion, het ‘n terugskouing oor die Emily Hobhouse tehuis se verrigtinge en groei gedurende 2019 aangebied. Engela van Wyk het ‘n Koringaartjie ontvang vir die diens wat sy jare lank aan die inwoners en tehuis gelewer het terwyl Cas Botha vir sy hulp, diens en inisiatief by die tehuis met ‘n Koringaartjie vereer is.

Die inwoners is met ligte musiek tydens die ete en ‘n geskenkie van die Absa Trust bederf. Die Absa Trust is na die geleentheid genooi uit dankbaarheid vir hulle betrokkenheid by die tehuis.

Hannelie Fourie